www.รถห้องเย็นเซอร์วิส.com

 ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่

                  สถานที่ตั้งร้าน
 
ที่ตั้ง :  

999 อาคารจอดรถ P1 เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 8112 หมู่ที่ 7 ตำบลราชาเทวะ  อำเภอบางพลี 
จังหวัด :  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :  10540
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  02-1346698-9
แฟกซ์ :  02-1346017
โทรศัพท์มือถือ :  081-9383279,086-3329599,085-4884377
อีเมล :  chanat@dryicesupply.com
เว็บไซต์ :  dryice11@hotmail.com
https://www.รถห้องเย็นเซอร์วิส.com

แผนที่ :

แบบฟอร์มติดต่อกลับ